เสียงสะท้อนสัมมนาวิชาการฯ ธปท. ครั้งที่ 13 จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง

เสียงสะท้อนจากการสัมมนาวิชาของ ธปท. ประจำปี 2555 พุ่งเป้าเรื่องการประสานงานของ ธปท. กับกระทรวงการคลัง เรื่องการดำเนินนโยบายของ ธปท. กับปัญหาขาดทุนของ ธปท. เรื่องความคาดหวังให้ ธปท. เป็นที่พึ่งด้านเศรษฐกิจการเงิน และเรื่องการสื่อสารของ ธปท. กับสาธารณชน

เสวนาไทยพับลิก้า 15 ปีวิกฤติ 2540 ประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมและมีแนวโน้มแย่ลง คนไทยยังลันล้า ขณะที่โลกวิกฤติ

สรุปเสวนาไทยพับลิก้า 15 ปีวิกฤติ 2540 ประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมและมีแนวโน้มแย่ลง คนไทยยังลั่นล้า ขณะที่โลกวิกฤติ

1 2