โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ BST ที่มาบตาพุดระเบิด แต่มีสารพิษอะไรบ้างยังไม่ชัดเจน

โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ BST ที่มาบตาพุดระเบิด แต่มีสารพิษอะไรบ้างยังไม่ชัดเจน

แผน 5 ปีกรมควมคุมมลพิษ ปรับการบริหารจัดการมลพิษใหม่ ลุยพื้นที่เสี่ยง-ยกคุณภาพแม่น้ำสายหลัก – ผู้ก่อสารพิษต้องจ่าย

แผน 5 ปีจัดการมลพิษ กรมควบคุมมลพิษลุยพื้นที่เสี่ยง-ยกคุณภาพแม่น้ำสายหลัก – ผู้ก่อสารพิษต้องจ่าย

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดใจกรณี”มาบตาพุด” น้ำใต้ดินปนเปื้อน – สารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็ง

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดใจสถานการณ์มาบตาพุด -ยังมีปัญหา น้ำใต้ดินปนเปื้อน-สารระเหยก่อมะเร็ง มาตรฐานมีแต่ขาดการบังคับใช้