เอดีบีมั่นใจเศรษฐกิจเอเชีย-ไทยรับความเสี่ยงได้ ห่วงช่องว่างคนจน-คนรวยกว้างขึ้นเรื่อยๆ

เอดีบีประเมินเศรษฐกิจเอเชียและไทยไม่น่าห่วง มั่นใจรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อได้ แต่ความท้าทายคือความเหลื่อมล้ำสูงขึน ไทยติดอันดับ 4 รองจากมาเลเซีย จีน และฟิลิปปินส์