นักเศรษฐศาสตร์วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจ 1 ปีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ “ใช้นโยบายจนตรอก – อย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าตลาด – 3คำที่หายไป”

นักวิชาการ 4 สำนัก วิพากษ์ผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำแต่นโยบายจนตรอก ขาดนโยบายระยาว ติงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าตลาด และ3คำที่หายไป “นโยบายศก.-ปฏิรูปเศรษฐกิจ -วินัย-“