เมื่อเยอรมันตกลงกติกาลุ่มน้ำ (1)

เหตุใดน้ำท่วมครั้งนี้ร้ายกาจเกินความสามารถที่ปัจเจกชนจะปรับตัวรับมือได้ ทั้งๆที่กรมอุตุฯ เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนย้อนหลังหลายๆ ปี กลับพบว่า แม้ปีนี้น้ำจะมากกว่าปกติ แต่ใช่ว่าจะมากที่สุด แล้วเหตุใดมันจึงท่วมรุนแรงที่สุดเล่า?