รัฐบาลออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ ฉับไว-กระชับวงล้อม คลัง-แบงก์ชาติ 15 วัน

รัฐบาลออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ ฉับไว-กระชับวงล้อม คลัง – แบงก์ชาติ 15 วัน นักวิชาการค้าน ออก “พระราชกำหนด” แก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ เสนอเป็น “พระราชบัญญัติ” เพื่อความรอบคอบ