เปลี่ยนชีวิตนักเรียนให้ “สดใส” ด้วยระบบ “ISEE” และการเอาใจใส่ของครูโรงเรียนวัดห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

การเอาใจใส่ของครูนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมาก ในการเปลี่ยนชีวิตนักเรียนให้ “สดใส” และไม่ให้เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

นายกฯ ชวน อีลอน มัสก์ ลงทุน “อีอีซี” – มติ ครม. ไฟเขียว “ภาษีลาภลอย” ที่ดิน – ห้องชุด ใกล้โครงการรัฐจ่าย 5%

นายกฯ ชวน อีลอน มัสก์ ลงทุน “อีอีซี” – มติ ครม. ไฟเขียว “ภาษีลาภลอย” ที่ดิน – ห้องชุด ใกล้โครงการรัฐจ่าย 5%

ธปท. ปรับจีดีพีต่ำกว่า 4% ชี้ใช้จ่ายเอกชน-รัฐ-เชื่อมั่นทรุด ยอมรับเงินเฟ้ออาจติดลบ หลุดเป้าชั่วคราว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงรายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2558 ว่า ธปท. ได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือจีดีพี ปี 2558 ลงเหลือ 3.8% จากเดิมที่ประมาณการไว้ ณ ธันวาคม 2557 ที่ 4 %

ธปท. หนุนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าเครดิตบูโร ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

สัมมนา “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต” จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริษัทข้อมูลเครดิต และ ธปท. เพื่อสื่อสารถึงประโยชน์ของการเข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแก่สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

เสียงสะท้อนสัมมนาวิชาการฯ ธปท. ครั้งที่ 13 จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง (5): ผู้ว่า ธปท. เด้งรับนโยบายเป็นที่พึ่งประชาชน

ธปท. เรียกประชุมทีมงาน หาแนวทางดูแลความผาสุกด้านการเงินให้ประชาชนรายย่อย พร้อมสรุปผลการสัมมนาฯ แถลงต่อสื่อมวลชนอย่างฉับไว

เสียงสะท้อนสัมมนาวิชาการฯ ธปท. ครั้งที่ 13 จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง (6 ): ผู้ว่า ธปท. แจงวิธีลดขาดทุน

“ดร.ประสาร” เตรียมรับมือเงินสกุลหลักด้อยค่า วางแนวทางบริหารทุนสำรองฯ โดยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ พร้อมแจงแนวคิด ธปท. กับ ดร.ศุภวุฒิคล้ายกัน

ธปท. เผยผลการศึกษา “เงินเฟ้อไทยมาจากไหนกันแน่” โต้แนวคิด “ดร.วีรพงษ์ รามางกูร”

ธปท. เผยแพร่บทความ “เงินเฟ้อไทยมาจากไหนกันแน่” ฟังธง นโยบายการเงินดูแลได้ ค้านแนวคิด “ดร. โกร่ง”

“ผอ.สำนักบริหารหนี้สาธารณะ” แจงเงินกู้ 1.1 ล้านล้านบาท ไม่กระทบวินัยการคลัง

“จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” ผอ.สบน. มือบริหารหนี้สาธารณะ แจง กู้เงิน 1.1 ล้านล้านบาท ไม่น่าห่วง ยังอยู่ในกรอบวินัยการคลัง โต้แบงก์ชาติดูแลตัวเองให้รอดก่อน

เปิดสูตรคลัง-แบงก์ชาติ 5 แนวทางเก็บเงินแบงก์แก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ

เปิดสูตรคลัง – แบงก์ชาติ 5 วิธี เก็บเงินแบงก์เพื่อแก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ มั่นใจช่วงแรกแบงก์ไม่ผลักภาระให้ลูกค้า แต่ระยะยาวน่าห่วงหากสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เปลี่ยนบทบาท ด้านคลังมั่นใจแนวทางนี้ถอดกับดักหนี้ 14 ปี กองทุนฟื้นฟูฯ

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” มั่นใจหนี้กองทุนฟื้นฟู 1.14 ล้านล้านบาท…เอาอยู่

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าแบงก์ชาติ มั่นใจหนี้กองทุนฟื้นฟู 1.14 ล้านล้านบาท…เอาอยู่

1 2