ซีรีส์ 15 ปีวิกฤติ 2540 ดร.ธาริษา วัฒนเกส (5) : มาตรการไอเอ็มเอฟที่ใช้กับไทย “Naive”

เปิดแนวคิดไอเอ็มเอฟใช้ยาผิดแก้ปัญหาวิกฤติ 2540 พร้อมถอดบทเรียนสาหัส “อย่าเป็นหนี้ใครอีกเลย”