ดร.ทนง พิทยะ ชี้ อนาคตไทย เราเลือกได้ แต่ต้องรื้อระบบราชการ-การเมืองที่ผุกร่อน กับ “public governance” ที่ล้าสมัย

ดร.ทนง พิทยะ ชี้ อนาคตไทย เราเลือกได้ แต่ต้องรื้อระบบราชการ-การเมืองที่ผุกร่อน กับ “public governance” ที่ล้าสมัย