ทีดีอาร์ไอเสนอต้นแบบ “เขตการคมนาคมปลอดภัยทางถนน” แก้พฤติกรรมคนเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

ทีดีอาร์ไอเสนอทำต้นแบบ “เขตการคมนาคมปลอดภัยทางถนน” แก้พฤติกรรมคน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด