ภาครัฐ- เอกชน ตีโจทย์ “AEC” วิกฤต หรือ โอกาส

รัฐบาลปลุกกระแสเออีซี ดันเป็นวาระแห่งชาติ หนุนเอกชนแข่งขันอาเซียน ด้าน “ดร.โกร่ง” ไม่ห่วงเออีซี มั่นใจไทยพร้อมทุกด้าน ขณะที่ภาคเอกชนจี้รัฐบาลทำยุทธศาสตร์ระยะ 5-10 ปี รับทุนต่างชาติ และหนุนไทยไปลงทุนต่างประเทศเป็นคลัสเตอร์ ระบุเรื่องการศึกษาน่าห่วงมากที่สุด