คนนอก “แลรี่ แอชมัน” มอง “ราชบัณฑิตไทย” หลังถูก “สามัคคีสกรัม” แก้ไขคำทับศัพท์ “อิงลิช-ไทย”

คนนอก “แลรี่ แอชมัน” มอง “ราชบัณฑิตไทย” หลังถูก “สามัคคีสกรัม” กลาง “ไทย อิงลิช”