เรือแสนแสบระเบิด กรมเจ้าท่าจับมือ ปตท. มา 5 ปี แต่ไม่มีข้อบังคับเฉพาะสำหรับเรือติดแก๊ส – ระบุตรวจตามความรู้ จนท.

เรือแสนแสบระเบิด กรมเจ้าท่าจับมือ ปตท. มา 5 ปี แต่ไม่มีข้อบังคับเฉพาะสำหรับเรือติดแก๊ส – ระบุตรวจตามความรู้ จนท. และถ้าราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกและจำเป็นต้องนำแก๊สกลับมาใช้ กรมเจ้าท่าจะออกกฎข้อบังคับสำหรับตรวจเรือโดยตรงก่อนแน่นอน