“นพ.ดนุกฤต กลัมพากร” ตรวจสุขภาพสหกรณ์ นำร่องจัดเรตติ้ง”สหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ” ได้BBB+ รายแรกของวงการ

หลักการสหกรณ์คือจะต้องปกป้องเงินของสมาชิก ขณะเดียวกันทำหน้าที่เป็นธนาคารคนจนหรือไมโครไฟแนนซ์ เพราะจุดแข็งของสหกรณ์คือเรารู้จักสมาชิกของเรา และสมาชิกก็รู้จักกันเอง เป็นการให้กู้กับคนที่มีหลักทรัพย์หรือการคํ้าประกันที่ดูด้อยกว่าผู้กู้ทั่วไป ไม่มั่นคง แต่คนกลุ่มนี้หนี้เสียจะตํ่ากว่าผู้กู้อื่นๆ