ป.ป.ช. แจ้งอัยการยื่นคำร้องต่อศาลยึดทรัพย์พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกลาโหม เพิ่มอีก 269 ล้าน เข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติ

ป.ป.ช. แจ้งอัยการยื่นคำร้องต่อศาลยึดทรัพย์พลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เพิ่มอีก 269 ล้าน สงสัยเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติ