ป.ป.ช.เตรียมอุทธรณ์กรณีศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ปลดคุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เรื่องซื้อรถ-เรือดับเพลิง

ป.ป.ช.ชี้แจงข้อมูลกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ลงโทษปลด คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ระบุไม่เห็นด้วยเตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด