ภาษีใกล้ศูนย์แล้ว แต่อุปสรรคการค้ายังอยู่?

ทีดีอาร์ไอ เผยไทยใช้สิทธิประโยชน์เอฟทีเอไม่เพียงครึ่งเดียว ทำให้เสียโอกาสคิดเป็นเม็ดเงินแต่ละปีกว่าแสนล้านบาท ขณะที่มาตรการกีดกันทางการค้ามีมากขึ้น “อินโดนีเซีย” ครองแชมป์ใช้มากที่สุดในอาเซียน แนะภาครัฐ- เอกชนต้องทำงานบูรณการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เอฟทีเอ และหาทางลดผลกระทบที่ไม่ใช่ภาษี