ทอล์คโชว์ “ธรรมดา 32 พิเศษ 100+” (ตอนที่ 4) : 2 มุมมอง “กฤษณะ ไชยรัตน์ – ศรัณย์ รองเรืองกุล” รณรงค์สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับทุกชีวต

คนพิการนั้นจริงๆ แล้วถูกทำให้พิการ โดยการออกแบบที่พิการ โดยสภาพแวดล้อมที่พิการ “คนพิการไม่มี แต่ที่มีอยู่ คือปัญหา สภาพแวดล้อมที่พิการ” -กฤษณะ ไชยรัตน์

ทอล์คโชว์ “ธรรมดา 32 พิเศษ 100+” (ตอนที่ 3 ) : พ่อผู้ไม่ยอมแพ้ และนักธรุกิจบนวีลแชร์

“กว่าที่พวกเขาจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ต้องมีสิ่งสนับสนุน อันดับแรก คือ ผู้ใกล้ชิด ซึ่งคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะให้กำลังใจเขา ไม่ว่าเขาจะเกิดมาแล้วเป็นคนพิการหรือได้รับความพิการในภายหลัง เขาได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจสูงอยู่แล้ว เราอย่าไปซ้ำเติมเขา เราควรจะช่วยเหลือเขาเขาต่อไป” ประหยัด เทพธรณี

“ธรรมดา 32 พิเศษ 100+” แรงบันดาลใจเกินร้อยจากคน 32 ลบ ร่างกายพิการแต่ใจไม่พิการ (ตอนที่2)

“เราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็น เราต้องยอมรับว่า ‘เราเป็นคนพิการ’ เรามีบางส่วนของชีวิตใช้ได้ไม่เต็มร้อยเหมือนของคนอื่น ยอมรับเพื่อที่เราจะได้ก้าวผ่าน ไม่ไปจมปลัก หรือยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น เมื่อเราก้าวผ่านได้ เราก็จะมองเห็นทางที่จะไปสู่เป้าหมายได้” ไมตรี คงเรือง