DIB Talk ธุรกิจคิดต่าง (1) : ณัฐพงศ์ เทียนดี Spokedark TV – อัดผู้ชมให้อยู่หมัด มัดใจให้อยู่ และจะต่อยอย่างไรให้เจ็บนาน

เทคนิคการทำรายการให้โดนใจในอินเทอร์เน็ต คือ ธรรมชาติของคนในอินเทอร์เน็ตมักจะไม่ค่อยเยิ่นเย้อ อย่ามาฟุตเวิร์ก ให้เข้ามาต่อยเปรี้ยงเลย เข้ามาแล้วใส่ข้อมูลให้เร็วที่สุด แล้วดึงกลับมา แล้วต่อยไปใหม่ อย่าให้เขาดูไปเรื่อยๆ ว่ามันพูดอะไรของมัน ช้าจัง คนจะปิดเร็วมาก