กนง. คงดอกเบี้ย 1.5% ต่อเนื่อง 3 ปี ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังจับตาการจ้างงาน – หนี้ครัวเรือน

กนง. คงดอกเบี้ย 1.5% ต่อเนื่อง 3 ปี ชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังจับตาการจ้างงาน – หนี้ครัวเรือน

SET SD Forum (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มตลาดทุน และความเสี่ยงของธุรกิจ

ความสำเร็จในการจัดการคือผู้บริหาร ดังนั้นจะต้องทำให้ผู้บริหารเข้าใจเรื่องนี้ง่ายๆ โดยใส่ปัญหาสภาวะโลกร้อนไว้ใน enterprise risk ให้ผู้บริหารดู ซึ่งก่อนหน้านั้นต้องทำ scenario analysis ให้ชัดเจนก่อนว่าปัญหาเรื่องใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรของตัวเอง จากนั้นคำนวณผลกระทบเป็นด้านการเงิน แล้วจึงบรรจุข้อมูลดังกล่าวไว้ใน enterprise risk เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพราะธุรกิจที่จะยั่งยืนหรือมีความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้คือธุรกิจที่มีการร่วมมือกันและปรับตัวเองได้

หลีกหนีอันตรายด้วยความคิด

นักเศรษฐศาสตร์บอกว่า “ชีวิตคือเรื่องของการเลือก (life is about choices)” แต่ในความเป็นจริง คนจำนวนมาก รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์เองด้วย มักมองข้ามความจริงข้อนี้ไปจนประสบความเสียหายในหลายลักษณะอย่างน่าเสียดาย ถ้าเราตระหนักในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการเลือก การตัดสินใจของเราอาจเฉียบคมขึ้นก็เป็นได้

กางแผนที่เสี่ยงภัยพิบัติโลก “เอเชีย” ระวัง “ไทย” เสี่ยงระดับกลาง

กางแผนที่ความเสี่ยงโลก ปี 2011 เอเชียมีความเสี่ยงภัยพิบัติสูง ไทยเสี่ยงระดับปานกลาง โลกเผชิญความเสี่ยงภัยพิบัติจาก 2 ความท้าทายหลัก ทั้งจำนวนประชากรและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ