“นโยบายกึ่งการคลัง” ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภาระหนี้ที่ถูกมองข้าม – “อุดหนุน-เพิ่มทุน-ชดเชย-ค้ำประกันหนี้” กว่า 7 แสนล.

“นโยบายกึ่งการคลัง” ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภาระหนี้ที่ถูกมองข้าม – “อุดหนุน-เพิ่มทุน-ชดเชย-ค้ำประกันหนี้” กว่า 7 แสนล้านบาท

4 แนวคิดถกความเสี่ยงทางการคลังทศวรรษที่ 21 หวั่น “4 ต่ำ” – ซูเปอร์ประชานิยม

4 กูรูเศรษฐกิจ ชำแหละความเสี่ยงทางการคลัง “โฆสิต” ห่วงการบริหารจัดการไม่ดี เสี่ยงขาดวินัยการคลัง ด้าน “ทนง” จวกซูเปอร์ประชานิยมไม่มีประโยชน์ พร้อมเสนอชะลอโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ขณะที่ “สมชัย” แนะจับตา 4 ปัจจัยเสี่ยง และ “สุวิทย์” มองความเสี่ยงทางการคลังในบริบทโลกในศตวรรษที่ 21