ข้าวไทยเจอ 2 เด้ง “น้ำท่วม-จำนำข้าว” ระวัง! สูญส่วนแบ่งตลาดให้ “อินเดีย-เวียดนาม”

อุทกภัยในปี 2554 ถือเป็นหายนะจากภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายรุนแรงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อผสมผสานเข้ากับผลกระทบจากนโยบายจำนำข้าว กำลังส่งให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวไปทีละน้อย ปัญหาท้าทายเหล่านี้คือโจทย์สำคัญที่ทำให้ไทยต้องทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวอีกครั้งหรือไม่