ความสูงนั้นสำคัญไฉน: height and the U.S. presidents

คุณผู้อ่านทราบไหมครับว่าผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 16 ครั้งสุดท้ายนั้น ผู้สมัครที่มีตัวสูงกว่าผู้สมัครอีกคนหนึ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งถึง 13 ครั้งด้วยกัน (ครั้งสุดท้ายที่ผู้สมัครที่มีตัวเตี้ยกว่าชนะการเลือกตั้งก็คือ George W. Bush) เเถมตามประวัติศาสตร์เเล้ว คนที่ได้รับเลือกมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่วนใหญ่นั้นมักจะตัวสูงกว่าประชากรทั่วไปเกือบทุกปี