วิจัยกรุงศรีวิเคราะห์ “ความร่วมมือภายในโอเปค ยั่งยืนหรือแค่ชั่วคราว?”

ในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โอเปคจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการ ความร่วมมือในการลดกำลังการผลิตดังกล่าวจะเป็นไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบและภาคธุรกิจของไทยอย่างไร วิจัยกรุงศรีได้ประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบและภาคธุรกิจของไทยเพื่อตอบประเด็นคำถามเหล่านี้