สร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม

ข้อเสนอแนะง่ายๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูในวิธีการสอนให้เด็กมี “บุคลิกและอุปนิสัย” ที่ดีงามก็คือสอนคุณลักษณะที่พึงปรารถนาเสมือนให้กินเกลือวันละนิดอย่างไม่ว่างเว้นผ่านเรื่องเล่าที่เห็นในชีวิตประจำวันอย่างแนบเนียน และที่สำคัญ ตนเองปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง อย่าให้กินเกลือครั้งเดียวในปริมาณมากเพราะจะเป็นโรคไตวายหรือตายไวได้