“มั่นคง” กับ “มั่งคั่ง” ไปด้วยกันได้ดีเพียงใด?

ถ้าอยากให้ “มั่นคง” ทางการเมืองต้องใช้วิธีรวมศูนย์ ระบบที่เรียกว่า “Centrally Planned” มักจะถูกนำมาใช้ รัฐจึงมักจะขยายทั้งขนาด บทบาท และอำนาจไปทั่ว กฎระเบียบต่างๆ จะถูกออกมามากมาย แผนการณ์ต่างๆ จะถูกวางอย่างละเอียดยิบ กำหนดให้หมดว่าใครควรจะทำอะไร ไม่ให้แตกแถวไปได้ (แล้วตั้งชื่อเพราะๆ ว่า “แผนยุทธศาสตร์ชาติ”) ซึ่งทั้งหมดนั้น ถึงจะทำด้วยความหวังดี ด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์เพียงใด สุดท้ายกลับทำร้ายชาติทำร้ายประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความ “มั่งคั่ง” แล้วเมื่อ “มั่งคั่ง” ไม่ได้ ไอ้ที่หวังจะให้ “ยั่งยืน” ยิ่งไม่มีทาง ดังที่เราเห็นตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์

ทีดีอาร์ไอชี้คนไทยวัยทำงาน 73% ไม่มีหลักประกันรายได้ – เสนอตั้งคณะกรรมการบำเหน็จ-บำนาญแห่งชาติ เชื่อมรอยต่อการออม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ จัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “การบูรณาการระบบบำนาญของประเทศไทย” โดย ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม ทีดีอาร์ไอ พร้อมด้วย นายยศ วัชระคุปต์ และนาย พสิษฐ์ พัจนา นักวิจัย ทีดีอาร์ไอ

สำรวจการนำเข้าอาวุธของไทย 8 ปี เกือบ 7 หมื่นล้าน – 10 ปีงบกลาโหมจาก 8 หมื่นล้าน พุ่ง 2 แสนล้าน

ไทยนำเข้าอาวุธ 8 ปี เกือบ 7 หมื่นล้าน – 10 ปีงบกลาโหมจาก 8 หมื่นล้าน พุ่ง 2 แสนล้าน การใช้จ่ายทางการทหารต่อจีดีพีเทียบกับบรรดาอาเซียน ไทยสูงกว่าลาว อินโดฯ ฟิลิปปินส์