ใครปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวออนไลน์ให้เราบ้าง?

ผู้ให้บริการออนไลน์ไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางเทคนิคค่อนข้างมาก แต่ส่วนใหญ่ยังไม่อัพเดทระบบความปลอดภัยให้ทันสมัยพอที่จะรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ส่วนความรับผิดชอบต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก เช่น ตลาดดอทคอมนอกจากจะไม่ขออนุญาตเก็บข้อมูล ยังอ้างความเป็นเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ต้น ส่วนผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งก็อ้างอย่างไม่เป็นธรรม กำหนดให้ผู้ใช้ยินยอมรับเงื่อนไขการให้บริการว่า ตนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล