โลกจะร้อนระอุเพราะทรัมป์?

แม้ว่ารัฐบาลกลางของทรัมป์จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อม แต่มลรัฐหลายแห่งยังคงมีนโยบายที่จริงจังในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น รัฐแคลิฟอร์เนียมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้ามาก รวมทั้งบริษัทเอกชนจำนวนมากก็ยังประกาศเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รวมทั้งยังเริ่มมีความพยายามจะระดมทุนจากเอกชนเพื่อจ่ายเข้ากองทุนต้านโลกร้อนแทนรัฐบาลสหรัฐฯ อีกด้วย