ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — ขุดประเด็น “มาร์คหนีทหาร” และ คลิปโจรใต้ยิง จนท. กลางถนน

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ 22 – 28 กรกฎาคม 2555 — ขุดประเด็น “มาร์คหนีทหาร” และ คลิปโจรใต้ ยิง จนท. กลางถนน