ธนาคารโลก ขยายการตรวจและรักษาเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย ในกรุงเทพฯ หลังพบเสี่ยงติดเชื้อสูงขึ้น

ผลการสำรวจของธนาคารโลกชี้ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นกลุ่มชายรักชายมากที่สุด และส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ในขณะที่กลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ยังไม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและรักษาด้วยยาต้านไวรัส แม้ว่าจะรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้อัตราผู้ป่วยเอชไอวีในไทยเพิ่มสูงมากขึ้นหากไม่รีบแก้ไข จึงเสนอให้สถานพยาบาลต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการชักชวนให้กลุ่มชายรักชายตรวจเชื้อเอชไอวี และรีบรักษาทันทีหากติดเชื้อ ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ตรวจเชื้อเอชไอวีได้กว่า 4 หมื่นราย รักษาผู้ติดเชื้อได้อีกกว่า 5 พันคน และช่วยลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้กว่าร้อยละ 50 ในอีก 10 ปีข้างหน้า