ทางสองแพร่ง…สำหรับประเทศไทย

เราไม่มีทางเลือกหรอกครับ นอกจากต้องอดทน แสดงความจริงใจ แสดงความมุ่งมั่น ให้สังคมโลกเขาเห็น ว่าเราจะกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ดีขึ้นในเร็ววัน โรดแมปต้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ต้องสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้เกิดให้จงได้ และตลอดทางต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความคืบหน้า ให้เห็นถึงความจริงใจ