กลุ่มทุนต้านแผน “ยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุน” เลื่อนใช้ต้นปี ’57 – มาตรการบีโอไอ รายได้รัฐหายเกือบ 3 แสนล้าน

เปิดผลประชาพิจารณ์ “รื้อยุทธศาสตร์แจกบัตรส่งเสริมการลงทุน” บีโอไอชงบอร์ดฯ เลื่อนการบังคับใช้ต้นปี 2557 คาดรัฐขาดรายได้กว่า 3 แสนล้านบาท

กลุ่มอุตฯ ต้านร่าง “รื้อบีโอไอ” บอร์ดสั่งทบทวน “ยกเลิกแจกบัตรส่งเสริมการลงทุน 80 กิจการ”

กลุ่มอุตฯ รุมต้านร่างยุทธศาสตร์บีโอไอ ยกเลิกแจกบัตรส่งเสริมการลงทุน 80 กิจการ “มติบอร์ด” สั่งทบทวนใหม่