วิกฤติการเมืองไทยในสายตานักวิชาการต่างชาติ…ไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริง

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา “วิกฤติการเมืองไทยในสายตาต่างชาติ: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” …ประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยที่แท้จริง