ครูในฝัน: คิดหน้าคิดหลังก่อนซ่อมการศึกษา (ตอนที่ 2)

แต่ละคนมักจะมี “ความเชื่อ” บางอย่างว่าอะไรเวิร์คไม่เวิร์คในการศึกษาติดตัวมา ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วการศึกษาเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน ไม่แน่นอน และซับซ้อน มีตัวแปรมากมายที่ผู้ปกครอง ครูใหญ่ หรือแม้แต่กระทั่งตัวครูเองก็ไม่อาจจะรู้ทราบกันได้หมด
อาจเป็นไปได้ว่าคนเรามักมองการณ์ใกล้ เพราะหากเราลองคิดดูดีๆ แล้วคนส่วนมากที่คิดจะพัฒนาการศึกษานั้นก็ได้ “เลยวัย” ที่ตัวเองจะได้รับผลพลอยได้จากการศึกษาโดยตรงกันไปหมดแล้ว