“ครูใหญ่จรัส” แจก “สมุดพก ส.ส.” ฟ้องประชาชน ชี้ระบบอุปถัมภ์ยังสูง เปรียบไร้เสรีชนเหมือนดินที่มีพิษ ปลูกประชาธิปไตยไม่ขึ้น

“ครูใหญ่จรัส” แจก “สมุดพก ส.ส.” ฟ้องประชาชน ชี้ระบบอุปถัมภ์ยังสูง เปรียบไร้เสรีชนเหมือนดินที่มีพิษ ปลูกประชาธิปไตยไม่ขึ้น