บันทึกภาคประชาชน : ถอดองค์ความรู้สถาปนิกงานพระราชพิธีจาก “ครูสู่ครู” กับการส่งเสด็จฯ รัชกาลที่ 9 อย่างงดงามสมพระเกียรติ

บันทึกภาคประชาชน : ถอดองค์ความรู้สถาปนิกงานพระราชพิธีจาก “ครูสู่ครู” กับการส่งเสด็จฯ รัชกาลที่ 9 อย่างงดงามสมพระเกียรติ