ซีพีจับมือ 4 นักวิทยาศาสตร์ฮาร์วาร์ด คิดค้นนวตกรรมไบโอเทคโนโลยี สร้างหมูพันธุ์ปลอดโรค-อาหารปลอดภัย

4 นักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปเท็นของโลกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิดเผยในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถึงความก้าวหน้าทางด้านไบโอเทคโนโลยีล่าสุด ที่จะส่งผลดีต่อวงการแพทย์และชีวิตมนุษย์ รวมทั้งยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและอาหารของโลกด้วย