ข้อพิพาท “กรมศุลฯ-แอมเวย์” (4): ผู้แทนการค้ามะกันยื่นหนังสือถึง “กิตติรัตน์” กรณีมติ WCO

ข้อพิพาท “กรมศุลฯ-แอมเวย์” (4): “ผู้แทนการค้ามะกัน” ยื่นหนังสือถึง“กิตติรัตน์” กรณีWCO