สัมภาษณ์พิเศษ “บัณฑูร ล่ำซำ” เจาะลึกประสบการณ์และบทเรียน 15 ปี วิกฤติ 2540

“บัณฑูร” ชี้ วิกฤติ 2540 เป็นครั้งแรกของชีวิตทุกคนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาถึงคนเดินเท้า ระบุโจทย์ใหญ่วันนั้นที่ต้องเร่งแก้ไขคือ “ระบบการเงินล้ม”