“ประยุทธ์” สั่ง ครม. ช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง 2.4 พันล้านบาท – แก้สต็อกยาง 2 แสนตัน และย้ำภาษีมรดก ต้องออกให้ได้

“ประยุทธ์” สั่งครม.แก้ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง 2.4 พันล้านบาท วางแผนแก้สต็อกยาง 2 แสนตัน หวังขายพันธมิตรต่างชาติ ย้ำภาษีมรดก ต้องออกให้ได้ บี้รัฐมนตรีรายงานผลงานทุก 3 เดือน แต่งตั้งข้าราชการ 21 ราย