นายกฯ ประกาศ ตรวจสอบผมได้ – ปัด ม.44 ยุบสภา ขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่ำกว่า 4.3 หมื่น

นายกฯ ประกาศ ตรวจสอบผมได้ – ปัด ม.44 ยุบสภา ขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ รายได้ต่ำกว่า 4.3 หมื่น