ห้าง Central ปรับกลยุทธ์ผสานโลกออฟไลน์และออนไลน์ ส่งมอบประสบการณ์เฉพาะตัว ทุกช่องทาง – บ้านหลังที่ 2ของผู้บริโภค

70 ปี ห้าง Central ปรับกลยุทธ์รับ “e-Commerce” ผสานทุกช่องทาง – เป็นบ้านหลังที่ 2 ของผู้บริโภค เน้น”ส่งมอบประสบการณ์” เฉพาะตัว – “EVERYONE” OF A KIND