คปก. เปิดตัวกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งทุน – ปี’56 สินเชื่อเอสเอ็มอีโตแซงสินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีได้เพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ จากการเติบโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมากกว่าการเติบโตข้ข้อมูลของสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อรวม ในปี 2551 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตได้เพียง 3% โดยสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรวมโต 10.5% และ 11.4% ตามลำดับ ขณะที่ปี 2556 สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีโตถึง 14.9% มากกว่าสินเชื่อธุรกิจที่โต 10.2% และสินเชื่อรวมที่โต 11%