นายกฯ ไฟเขียวช่วยคนไร้บ้าน 4 ล้านครัวเรือน – ดึงงบกลาง 6.5 พันล้าน ช่วยเกษตรกร 10 ล้านราย – เตรียมใส่กองทุนหมู่บ้านเกือบ 2 หมื่นล้าน

นายกฯ ไฟเขียวยกสิ่งปลูกสร้าง รบ. ขายไม่ออก ช่วยคนไร้บ้าน 4 ล้านครัวเรือน – ชี้ให้ทำเกษตรแบบ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” รัฐสนับสนุนความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน ย้ำอย่ากังวลปัญหาพลังงาน – แจงวันนี้ไม่ขอตอบโต้ใคร – “ถ้าบอกว่ารัฐบาลผมไม่ดีคงไม่เหลือใครดีแล้ว” – สิ่งแวดล้อม ยันไม่ผ่าน EIA/EHIA ไม่สร้าง ด้านมท.1 ดึงงบกลาง 6,541 ล้านบาท ช่วยเกษตรกร 10 ล้านราย -เร่งเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้าน 19,825 กองทุน ดึงสถาบันการเงินร่วมทำแผนฟื้นฟู ชงหม่อมอุ๋ย-ยงยุทธ ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม คค.จ่อปรับค่าด่วนจากเหมาจ่ายเป็นตามระยะทาง

คนไร้บ้าน (ตอนที่ 3): บ้านของคนไร้บ้าน

หากไม่ใช่ได้รับตกทอดจากพ่อแม่ และไม่ได้มีเงินถุงเงินถัง การจะมีบ้านสักหลังของตัวเองนั้นเป็นเรื่องยากเย็น ดังที่ก็เห็นว่า ขนาดคนมีรายได้ประจำ เริ่มผ่อนวันนี้ กว่าจะได้มีเป็นของตัวเองจริงๆ ก็จวนเกษียณอายุ

คนไร้บ้าน ตอนที่ 2: ความเข้าใจอันผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่มีต่อคนไร้บ้าน

ความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างตรงจุด และคนไร้บ้านก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยังคงมีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันอยู่มาก

คนไร้บ้าน ตอนที่ 1: house กับ home

การกลายเป็นคนไร้บ้านนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่มี house สาเหตุของการกลายเป็นคนไร้บ้านนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย และเป็นส่วนผสมระหว่างการไม่มีพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางกายและใจ home คือปัจจัยที่ห้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่คนเหล่านี้สูญเสียมันไป หรือเลวร้ายกว่านั้นคือพวกเขาไม่เคยมีมันเลย