แบงก์ชาติกางข้อมูลหนี้คนไทย จับมือแบงก์พาณิชย์ เปิด “คลินิกแก้หนี้” ช่วยลูกหนี้เอ็นพีแอลที่มีเจ้าหนี้ 2 รายขึ้น ระบุมีแสนราย วงเงินแสนล้านบาท

แบงก์ชาติจับมือแบงก์พาณิชย์ เปิดตัว “คลินิกแก้หนี้” เริ่มที่ลูกหนี้เอ็นพีแอลที่มีเจ้าหนี้ 2 รายขึ้นไป ชี้มีแสนรายวงเงินแสนล้านบาท เงื่อนไขลดดอกเบี้ยเหลือสูงสุดไม่เกิน 7% มูลหนี้ต่ำกว่า 2 ล้านบาท