คุณสมบัติของคนโง่ที่อวดฉลาด: The Dunning-Kruger effect revisited

คุณสมบัติของคนโง่ที่อวดฉลาด: The Dunning-Kruger effect revisited สำหรับคนเหล่านี้ การเรียนรู้อะไรเพียงนิดๆ หน่อยๆ ก็ถือว่าเพียงพอในการที่จะทำให้เขาคิดเเละมั่นใจว่าตัวเองเก่งในเรื่องนั้นๆ ได้