นิยามของความสุขคืออะไร

“นิยามของความสุขคืออะไร” เป็นคำถามที่ผมถูกถามอยู่บ่อยๆ เป็นอันดับรองจากคำถามที่ว่าวันนี้เรากินอะไรกันดี นักเศรษฐศาสตร์ ให้น้ำหนักกับความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด รองลงมาก็คือความหมายของชีวิต เเละตามด้วยความมีอารมณ์ที่ดีในเเต่ละวัน เเล้วคุณล่ะ ความสุขคืออะไร