ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง 300,910 คน คิดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก