Income inequality เเละสถิติรายได้ของคนที่รวยที่สุด 1% ของประเทศ

หลายท่านอาจจะกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมเราต้องแคร์ด้วยว่าคนที่รวยที่สุด 1% ของประเทศมีรายได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้องคนทั้งประเทศรวมกัน สาเหตุใหญ่ๆ เลยก็คือข้อมูล top income share ตัวนี้มีความสัมพันธ์สำคัญกับนโยบายที่เป็นอนุรักษนิยมของประเทศนั้นๆ พูดง่ายๆ ก็คือยิ่งคนที่รวยที่สุดในประเทศรวยขึ้นเท่าไหร่ โอกาสที่คนพวกนี้จะคุมอำนาจในการออกนโยบายของรัฐบาลก็จะยิ่งสูงมากขึ่นเท่านั้น เเละนโยบายที่รัฐบาลจะออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนโยบายที่ทำหน้าที่รับใช้ “the top 1 percent” มากกว่า “the other 99 percent”