ใครยังคงยืนเด่นและถูกท้าทาย

ในไร่ส้มจึงไม่ได้มีเพียงแต่นกน้อยคล้อยบินเดี่ยวมาเดียวดาย ไม่ได้มีแต่แมลงวันทั้งที่ตอมแมลงวันหรือไม่ตอมแมลงวัน ไม่ได้มีแต่ยักษ์ทั้งที่มีกระบองและไม่มีกระบอง แต่กรณีไร่ส้มสะท้อนให้เห็นป่าทั้งป่า และสะท้อนให้เห็นว่าสิงสาราสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น จะเล่าข่าวอย่างตรงๆ หรือผสมโรงข่าวกันอย่างไร เมื่อมีคนกล่าวหาเจ้าของไร่คล้ายขงเบ้งว่า “ท่านนั้นหรือชื่อลกเจ๊ก เมื่อตอนเด็กเคยลักผลส้มไปฝากมารดา”